Project Management

Phần mềm quản lí dự án

Phần mềm Quản lý Dự án Comidor, dựa trên phương pháp luận PMI và PRINCE2, cho phép các nhóm quản lý và tự động hóa công việc của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Quản lý dự án là gì ?

Dự án là hành động lập kế hoạch và kiểm soát công việc cần thiết để thực hiện một mục tiêu hoặc đạt được kết quả trong một khung thời gian nhất định.

Sau đó, Quản lý dự án là quy trình được sử dụng để phối hợp, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu của một dự án. Phần mềm quản lý dự án giúp các tổ chức quản lý dự án hiệu quả, bằng cách cung cấp cho họ các công cụ giúp họ đi đúng hướng và quản lý tài nguyên của mình. Nói cách khác, các nhóm kinh doanh sử dụng phần mềm PM để quản lý các dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Ngoài ra, quản lý dự án liên quan đến việc xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng phát sinh.

Lợi ích của quản lý dự án

Tăng Hiệu Quả

Đã được chứng minh rằng Quản lý dự án cho phép các doanh nghiệp tránh được những cạm bẫy tiềm ẩn như phạm vi hạn chế (scope creep) hoặc giao tiếp không đầy đủ giữa các thành viên trong nhóm.

Chất Lượng Công Việc Tốt Hơn

Quản lý dự án đúng cách dẫn đến cải thiện hiệu suất của nhóm và do đó, chất lượng công việc tốt hơn vì nó giúp các nhóm biết họ đang làm gì và họ sẽ làm như thế nà.

Cải Thiện Năng Suất

Phần mềm Quản lý Dự án giúp bạn làm việc hiệu quả hơn bằng cách tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như gửi email.

Xuyên Suốt & Rõ Ràng Trong Công Việc

Các công cụ Quản lý dự án cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về cách các dự án của bạn đang tiến triển theo thời gian - giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược.

Quản Lý Tài Nguyên Hiệu Quả

Phần mềm Quản lý dự án cung cấp các công cụ quản lý và phân bổ nguồn lực cho phép Người quản lý dự án giữ một dự án đúng tiến độ, lập kế hoạch và quản lý chi phí, phạm vi và nguồn lực.

Bắt đầu &
Lập kế hoạch

Sử dụng Phần mềm Quản lý Dự án Comidor (PM) để phát triển kế hoạch PM bằng cách ước tính thời lượng hoạt động, sắp xếp các hoạt động, xác định các gói công việc và kết nối chúng với quy trình công việc được xây dựng trước.

Thực
Thi

Tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ nổi bật, như chúng được vạch ra trong kế hoạch quản lý dự án, đồng thời quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.

Tự Động
Hóa

Bắt đầu từ đầu hoặc liên kết một mẫu quy trình làm việc với một dự án có các giai đoạn được xác định trước, để tự động hóa các nhiệm vụ quản lý dự án. Sử dụng tự động hóa dự án để tự động theo dõi tải tài nguyên và nhận cảnh báo.

Giám Sát
và Đóng

Theo dõi tiến độ và hiệu suất của dự án thông qua trang tổng quan với phân tích thời gian thực, theo dõi các mốc quan trọng của dự án và sử dụng biểu đồ Burndown để có được cái nhìn tức thì về giờ làm việc. Cho phép người quản lý của bạn biết về khối lượng công việc nhân sự của họ và dễ dàng theo dõi và quản lý sự sẵn có của nguồn lực.

Mô Hình Tiếng Vang (Echo) & Cải Tiến

Quản lý dự án (PM) : lựa chọn các nhóm tham gia và thiết kế biểu đồ Gantt. Người quản lý dự án chịu trách nhiệm thiết lập khối lượng công việc cho nhóm, cũng như ước tính chi phí dự kiến ​​và cuối cùng là giao từng gói công việc cho người quản lý liên quan .

Trưởng nhóm (TL) : lựa chọn nhân sự phù hợp và giao nhiệm vụ liên quan cho họ.

Các thành viên trong nhóm (TM): nhận nhiệm vụ được giao, tự xây dựng nhiệm vụ phụ. Ngân sách thực tế và khối lượng công việc liên tục được tính toán lại nhằm mục đích đưa vào các bản cập nhật mới.

Hệ Thống Quản Lý Dự Án Cộng Tác Với Đầy Đủ Tính Năng

Tất cả thông tin trong vòng đời dự án (project lifecycle) được chia sẻ dễ dàng và ngay lập tức.

Người quản lý có khả năng phê duyệt hoặc từ chối các nhiệm vụ đang chờ đã được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm trong vòng đời dự án.

Các tính năng cộng tác tích hợp cho phép các nhóm liên quan xử lý và giải quyết tất cả các vấn đề mới.

Các báo cáo chi tiết về hiệu suất dự án cho phép các nhóm theo dõi các “đường cơ sở” quan trọng.

Các phương pháp và công cụ có thể được tái sử dụng như các component trong bất kỳ dự án mới nào.

Đầy đủ các tính năng cộng tác tích hợp sẵn (ví dụ: danh bạ, tin nhắn, tài khoản, quy trình, v.v.) với chức năng phong phú, có sẵn trong các gói công việc

Những thông báo thông minh được gửi đến người quản lý, dựa trên các kịch bản thông báo, khi một dự án hoàn thành hoặc bị trì hoãn.

Tương Thích Hoàn Toàn Với Các Phương Pháp Tiếp Cận Agile/Bimodal PM Truyền Thống Và Hiện Đại

Nhập tệp dự án MS, liên kết mẫu quy trình làm việc với dự án hoặc bắt đầu từ đầu bằng cách thiết kế biểu đồ Gantt mới để trực quan hóa thời lượng và các gói công việc của dự án.

Xác định các mốc quan trọng của dự án, để đo lường tiến độ dự kiến ​​tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Chức Năng Hiện
Đại Nhất

Tạo các gói công việc, đặt các yêu cầu và sản phẩm của dự án (requirement & deliverable), đồng thời gán chúng cho các gói công việc và người dùng.

Xác định các ràng buộc giữa phân chia công việc (work breakdown) và các hoạt động theo trình tự (FS, FF, SF, SS), tất cả đều phù hợp với PMI hoặc PRINCE2. Đường dẫn quan trọng được tự động tính toán và điều chỉnh lại.

Theo dõi rủi ro cho từng dự án hoặc xem tổng quan về tất cả rủi ro từ nhiều dự án trên bảng Quản lý rủi ro ro (Risk Management table)..

Nâng cao và giám sát các giả định liên quan đến một dự án.

Thêm và quản lý các khiếu nại, hành động và bài học kinh nghiệm của khách hàng.

Sắp xếp tất cả dữ liệu kế toán kinh doanh và trích xuất các báo cáo và biểu đồ hữu ích. Liên kết mọi mục nhập thu nhập, chi phí, lập ngân sách và dự báo với các dự án

Thêm Chi phí liên quan đến gói công việc để người quản lý có thể phê duyệt hoặc từ chối chúng.

Bảng Kanban

Nhận thông tin cập nhật nhanh chóng thông qua công cụ bảng KanBan, theo dõi tất cả tiến độ công việc của dự án và khả năng bàn giao đúng lúc của chúng.

Giảm bớt gánh nặng giám sát tiến độ công việc (WIP) của người quản lý dự án, bằng cách phát giác và chủ động ngăn chặn các tắc nghẽn.

Các Mốc Quan Trọng & Biểu Đồ Burndown

Milestone (các mốc quan trọng) : được định nghĩa là các thuộc tính riêng biệt của quy trình lập lịch trình, nhằm để nêu tiến độ dự kiến tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Biểu đồ Burndown cho phép bạn xem nhanh số giờ làm việc thực tế so với số giờ làm việc theo lịch trình còn lại.

Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên

Xác định và tổ chức tài nguyên dự án của bạn. Đây có thể là nguồn lực hữu hình hoặc vô hình, con người hoặc tài chính, cả nguồn lực bên trong và bên ngoài của dự án.

Quản lý các nhiệm vụ, tính khả dụng của tài nguyên, vai trò và tỷ lệ khối lượng công việc.

Chỉ định nhiều tài nguyên cho nhiều dự án và được thông báo về các tài nguyên dư thừa hoặc quá tải.

Hiển thị thời gian của các thành viên trong nhóm dành cho từng công việc thông qua thẻ chấm công.

Lập kế hoạch và đăng ký tài nguyên của bạn trong từng dự án hàng tuần thông qua bảng Lập kế hoạch tài nguyên.

Theo dõi và quản lý sự sẵn sàng của cấp dưới của bạn trong một mạng lưới hàng tuần và hàng ngày với Comidor Team Planning.

Hãy nhận biết khối lượng công việc nhân sự của bạn để phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đăng ký nhân sự với báo cáo Phân tích tình trạng sẵn có của nguồn lực

Quản lý các nhiệm vụ và chi phí của bạn liên quan đến một dự án, thông qua Timesheet.

Tự Động Hoá Dự Án Là Gì?

Quản lý dự án là một quá trình không bao giờ kết thúc. Phải mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để quản lý các dự án.

Tự động hóa dự án là một tập hợp con của Tự động hóa quy trình kinh doanh và nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu quả và chất lượng của dự án. Cụ thể, đó là quá trình tự động hóa các tác vụ thường được thực hiện thủ công trong vòng đời quản lý dự án. Những nhiệm vụ này thường bao gồm lập kế hoạch dự án, phân bổ nguồn lực và theo dõi.

Với Project Automation, người quản lý ủy thác nhiệm vụ và điều phối công việc trên các dự án có thể ở quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn.

Quá trình triển khai Project Automation có thể được chia thành ba giai đoạn:

Khám phá : Thu thập dữ liệu dự án, những gì cần được tự động hóa và sẽ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện các thay đổi.

Thực hiện : Quá trình thực tế lập bản đồ dự án và tự động hóa nó theo cách có thể quản lý được cho cả người quản lý dự án và nhân viên.

Đánh giá : Đánh giá xem Tự động hóa dự án đã được triển khai tốt như thế nào và có nên mở rộng nó hay không.

Tự Động Hóa Dự Án Với Quy Trình Công Việc

Thêm quy trình công việc (workflow) vào dự án của bạn để tự động điền các nhiệm vụ và gói công việc với các giai đoạn được xác định trước.

Đặt các hoạt động, trình tự của chúng và tất cả các đường dẫn thay thế bằng Trình thiết kế quy trình làm việc để xác định các gói công việc được kích hoạt, tuần tự hoặc song song.

Kết nối quy trình làm việc (workflow) với gói công việc (work package). Mọi nhiệm vụ và điều kiện được tích hợp vào thiết kế quy trình làm việc sẽ tự động được thêm vào gói công việc của bạn.

Tạo một dự án bằng cách sử dụng các mẫu quy trình thay vì tạo các gói công việc và nhiệm vụ từ đầu.

Báo Cáo & Phân Tích Dự Án

Theo dõi từng tiến độ dự án, từ bảng điều khiển dự án hiển thị trạng thái của nhiệm vụ, các mốc quan trọng, yêu cầu và tổng quan về phạm vi phân phối.

Áp dụng các bộ lọc tìm kiếm nâng cao và nhận kết quả hiệu suất ngay lập tức.

Hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư của bạn với các phân tích thời gian thực về đo lường chi phí khối lượng công việc và kế toán dự án.

Truy cập báo cáo dự án để có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án trên mỗi tài khoản/người quản lý dự án/nhóm người dùng.

Lưu báo cáo dưới dạng mẫu để sử dụng sau.

Xuất hoặc in báo cáo dự án ở định dạng .XLS và PDF

Theo dõi hiệu suất chi phí của một dự án với báo cáo Phân tích giá trị kiếm được.

Nhận thông tin chi tiết về từng quy trình công việc, liên quan đến một dự án, với phân tích quy trình công việc.

Lợi Ích Của Tự Động Hóa Dự Án

Loại Bỏ Nhiệm Vụ Lặp Đi Lặp Lại

Tự động hóa dự án giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong nhiều nhiệm vụ Quản lý dự án. Nó cho phép nhóm của bạn loại bỏ các hoạt động tốn thời gian để họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ dự án có ý nghĩa hơn.

Nhận Dạng Cổ Chai (Bottleneck)

Các tắc nghẽn trong Quản lý dự án thường do thiếu thông tin liên lạc, tài nguyên, giải pháp phần mềm phù hợp. Các công cụ Tự động hóa dự án giúp người quản lý loại bỏ những vấn đề này bằng cách cung cấp cho họ cái nhìn toàn cảnh về dự án của họ.

Tích Hợp Mạnh Mẽ

Comidor tích hợp nhiều công cụ và hệ thống bên trong và bên ngoài để bạn luôn đi đúng hướng, chia sẻ thông tin, quản lý dự án và cộng tác với nhóm của mình thông qua một môi trường duy nhất.

Tạo Báo Cáo Tự Động

Comidor giải quyết công việc khó khăn cho người quản lý dự án bằng cách tạo báo cáo từ dữ liệu hiện có được nhập vào hệ thống. Hoạt động, tài chính và các loại báo cáo cũng được cung cấp.

Exa CMC
Exa FAST
Exa Tho Phat
Exa URC
Exa Pharmacity
Exa Phuc Sinh
Exa Daphaco
Exa YOOT
Exa HCE
Exa ĐHSG
Exa Grobest
Exa Damsenpark
Exa Cloud Nine Solution
Exa Royal
Exa VSICO
Exa Intercontinental
Exa Citigo
Exa ATLAS
Exa Tâm Trí Lực
Exa ACFC
Exa Diginet
-->
X
LIÊN HỆ HOTLINE

Kinh doanh:
hotline 1: 0938 298 278
hotline 2: 0911 385 775

Kỹ thuật: 028 7309 9993

YÊU CẦU GỌI LẠI

Mời bạn nhập thông tin để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

X